Holland

Personvern


All behandling og bruk av personopplysninger behandles i samsvar med personopplysningslov og – forskrift. The Dutch Connection AS
kommer ikke til å selge eller overlevere dine personopplysninger til tredjepart med mindre dette er nødvendig for å gjennomføre
ordren/avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle. Du har rett til å få opplyst hvilke personopplysninger som finnes registrert om deg.
Dersom opplysningene er uriktige, irrelevante eller ufullstendige kan du kreve dem rettet eller slettet. Du har også rett til å bli informert
om alle de behandlinger av personopplysninger som foregår hos The Dutch Connection AS. Dersom du ønsker innsyn kontakt The Dutch
Connection AS skriftlig på følgende adresse; The Dutch Connection AS, Tollef Bredalsvei 13, 7374 Røros.

Norsk